Covid-19 maatregelen:
- Kom alleen naar uw afspraak
- Het dragen van een mondkapje is verplicht
- Kom op tijd, maar niet meer dan 5 minuten van tevoren
Arrow
Arrow
Slider

Hay Winters

Dr. Hay Winters heeft zich sinds 1994 gespecialiseerd in plastische chirurgie. Binnen de plastische chirurgie lag zijn focus eerst vooral op complexe reconstructieve ingrepen van voornamelijk het gezicht (bijvoorbeeld na het verwijderen van tumoren of na ernstige ongevallen). Vanuit zijn passie voor de reconstructieve chirurgie ontstond een interesse voor esthetische chirurgie, omdat hij zich realiseerde dat de wens van een patiënt met een ernstige verminking feitelijk hetzelfde is als de wens van een 'cosmetische' patiënt: beiden willen een uiterlijk waar ze zich prettig bij kunnen voelen. Zijn bekwaamheid in de reconstructieve chirurgie blijkt een groot voordeel te zijn bij het beoefenen van de esthetische chirurgie.

Hay Winters doet wetenschappelijk onderzoek en publiceert artikelen in internationale wetenschappelijke vakbladen. In 2007 promoveerde hij op de transplantatie van gevasculariseerd bot uit het bekken en been bij de reconstructie van ernstige botdefecten (onder- en bovenkaak, wervelkolom, armen en benen). Vanwege zijn academische achtergrond wordt hij regelmatig gevraagd voor voordrachten in binnen- en buitenland. Als docent is hij betrokken bij (na)scholingscursussen voor plastisch chirurgen, maar ook voor algemeen chirurgen, KNO-artsen, kaakchirurgen, orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen. Collega’s uit binnen- en buitenland vragen hem bovendien regelmatig als gastoperateur. Nadat hij op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie deelnam aan het TV-programma ‘De Grootmeesters’ in 2005 werd Hay Winters door vakjury en publiek verkozen tot beste reconstructief chirurg van Nederland.

Hay Winters is lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Werkgroep Hoofd- en Halstumoren en de European Plastic Surgery Workshop.

Buiten zijn klinische werkzaamheden is Hay Winters vice-voorzitter van de Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie (NVPC) en voorzitter van de commissie kwaliteit van de NVPC. Hij heeft zitting in diverse landelijke commissies en overlegorganen, waaronder de Raad van Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten.

BIG-nummer 39024966701