Ons Privacybeleid

Om goed te kunnen functioneren verwerkt het Medisch Laser Centrum persoonsgegevens. Dit zijn zowel algemene als ook gezondheidsgegevens. Volgens de wet AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Wie wij zijn

Het Medisch Laser Centrum - bij de Kamer van Koophandel bekend als Medische Praktijk voor Laserbehandelingen met K.v.K nummer 33263606 - is gevestigd op de Cornelis Schuytstraat 55, 1071 JG in Amsterdam. Het Medisch Laser Centrum is verantwoordelijk voor de in dit privacybeleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Wet AVG

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan, om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt (dit betekent: verzamelt en gebruikt) heeft hiervoor een goede reden nodig om dit te doen. In het geval van gezondheidsgegevens is er in de meeste gevallen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Voor ons betekent dit dat als wij uw toestemming niet hebben, wij u helaas niet mogen behandelen.

Gegevens van u die wij verwerken en waarvoor

Algemene gegevens, verkregen via email, telefoon, of persoonlijk contact. Dit bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en uw Burgerservicenummer (BSN). Dit gebruiken wij voor het nakomen van de volgende overeenkomsten met u:

 • Het opnemen van contact met u
 • Het inboeken en/of wijzigen van een afspraak
 • Het verzenden van recepten aan uw eigen apotheek (alleen als u medicatie nodig heeft)
 • Het opvragen van medicatie bij onze apotheek (de Lairesse Apotheek te Amsterdam) voor u in verband met een behandeling.

Ook gebruiken wij deze informatie voor de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier
 • Het registreren van omzet door middel van dag-, week-, maand-, en jaarverslagen.

Medische gegevens, ingevuld door u op uw gezondheidsverklaring en verkregen door de behandelaar van u tijdens consult en behandeling. Soms krijgen wij deze gegevens ook via een telefoongesprek of emailcontact met u. Medische gegevens bevatten uw medische behandelgeschiedenis, uw medicatiegebruik, complicaties, klachten en eventuele ziektes en/of aandoeningen. Dit gebruiken wij voor het nakomen van behandelovereenkomsten met u en voor het nakomen van de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Het aanmaken, opvragen en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier
 • Het beslissen of een behandeling plaats kan vinden
 • Het correct uitvoeren van een passende behandeling

Ook gebruiken wij deze gegevens om de volgende wettelijke verplichtingen na te komen:

 • Het rapporteren van jaarverslagen aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is een wettelijke verplichting voor ons. Al uw gegevens zijn in dit geval anoniem gemaakt.
 • Beleidsanalyses om onze kliniek continu te blijven verbeteren. In dit geval zijn uw gegevens ook anoniem gemaakt.

Financiële gegevens, ingevuld in uw dossier. Dit bevat al uw uitgaven aan producten en behandelingen binnen onze kliniek. Wij gebruiken dit om een aantal wettelijk verplichte declaraties te maken:

 • Belastingdeclaraties - uw gegevens zijn hierin anoniem gemaakt
 • Het registreren van omzet door middel van dag-, week-, maand-, en jaarverslagen.
 • Verder hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens, nadat ze anoniem gemaakt zijn, te gebruiken om beleidsanalyses uit te voeren.

Binnen onze kliniek maken wij gebruik van een elektronisch dossier systeem. Dit systeem wordt geleverd en bijgehouden door een externe partij. Omdat het noodzakelijk is voor deze partij om toegang te hebben tot het gehele systeem en daarmee ook uw gegevens hebben wij duidelijke afspraken gemaakt. Zo mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als wij daar uitdrukkelijk om vragen of toestemming voor geven om bijvoorbeeld een fout in het systeem te repareren. Ook mogen, in dat geval, alleen gemachtigde personen werken met persoonsgegevens.

Buitenom de bovengenoemde derde partijen (de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, uw eigen apotheek, onze apotheek (de Lairesse Apotheek te Amsterdam) en onze leverancier van het elektronisch dossier systeem) worden uw gegevens enkel intern verwerkt.

Uw rechten

U heeft ook een aantal belangrijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overdracht van gegevens

 • U kunt een kopie krijgen van al uw gegevens die bij ons bekend zijn (uw dossier) op een manier die machine-leesbaar is.

Inzage

 • U kunt uw dossier inkijken en u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Rectificatie

 • U heeft het recht om gegevens in uw dossier die niet meer kloppen te laten veranderen door ons. Medische geschiedenis zoals behandelingen uitgevoerd in onze kliniek kunnen wij echter niet wijzigen op uw verzoek.

Beperking van verwerking

 • U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten.

Bezwaar

 • U kunt bezwaar maken op de verdere verwerking van uw gegevens.

Vergetelheid

 • U heeft het recht om ‘vergeten te worden’. In het geval van uw medisch dossier zijn wij echter verplicht deze 15 jaar te bewaren. U kunt zich in dit geval niet beroepen op het recht om vergeten te worden.

Overigens is het belangrijk om te weten dat wij geen geautomatiseerde beslissingen maken. Dat wil zeggen dat er altijd een persoon betrokken is als er een keuze wordt gemaakt met betrekking tot uw gegevens.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Belangrijk

Zonder uw toestemming mogen wij u helaas niet behandelen. Dit is omdat alle gegevens die wij verwerken essentieel zijn voor het correct uitvoeren van behandelingen, de verplichtingen die wij hebben tegenover de staat en het functioneren van onze kliniek. Uw toestemming betekent echter niet dat wij uw gegevens met derden buitenom de partijen genoemd in deze overeenkomst mogen delen of aan derden mogen verkopen. U kunt uw toestemming ook altijd terugtrekken. Dit betekent dat wij uw gegevens niet meer mogen verwerken en dat wij bij u geen behandelingen meer mogen uitvoeren. Wel zijn wij ook in dit geval wettelijk verplicht om uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.


Nieuwsgierig geworden?

Maak een afspraak

Stel een vraag