Klachten­regeling

Een goede relatie tussen u, uw behandelaar en de kliniek is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.

Op deze pagina geven we informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw behandelaar of de kliniek heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen onze klachtenregeling met uw klacht wordt omgaan.

Er samen uitkomen

Wij nemen de wensen en klachten van onze cliënten heel serieus. Ook zijn wij continu bezig om onze kliniek te verbeteren. Klachten, wensen en verbetersuggesties zijn daarom te allen tijde welkom. Allereerst nodigen wij u daarom graag uit om via een persoonlijk gesprek met uw behandelaar of het management het probleem te bespreken.

Via onderstaand formulier kunt u klachten achterlaten. Het invullen van uw naam en contactgegevens is hierbij optioneel - u kunt dus ook anonieme klachten en verbetersuggesties achterlaten. Wij kunnen in dat geval alleen geen contact met u opnemen om het probleem verder te bespreken.

Indien u een klacht of verbetersuggestie heeft die u samen met ons wilt oplossen dan dient u wel uw naam en contactgegevens achter te laten. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Om de klacht te bespreken kunt u ons uiteraard ook bellen of hiervoor een afspraak maken.

Dien een klacht in

U heeft javascript niet aan staan, dit is nodig om het formulier te weergeven. Zet javascript aan en herlaad deze pagina om een klacht in te dienen.

Elke klacht zullen wij met de grootst mogelijke zorg behandelen. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan brengen wij u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klacht­opvang DOKh

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris van DOKh. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klacht­bemiddel­ing

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw behandelaar aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw behandelaar de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw behandelaar te herstellen.

Spelregels

Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos. Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het eens zijn. Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl